top of page
SuperDRIVE škola smyku Brno Eko jízda

EKO JÍZDA

JEZDĚTE EKONOMICKY A EKOLOGICKY

DS5_8805-SD.jpg

Cíle tréninku

Tréninky EKO jízdy jsou zaměřené především na snížení spotřeby pohonných hmot. Cílem je naučit řidiče jezdit co nejhospodárněji. Minimálně na úrovni deklarované spotřeby výrobcem vozidla, případně ještě úsporněji.

 

Pod zkratkou EKO se skrývají dvě důležité věci: ekonomie a ekologie. Naučíme Vás obojí současně.

Věnujte nám 1 den a my Vás naučíme jezdit úsporněji, než byste čekali, že je možné.

Objednejte trénink
EKO JÍZDY

Dokážeme vám, že vaše auto je schopné jezdit s ješte nižší spotrebou, než uvádí výrobce.

REFERENCE

1567683070_superdrive_eko_jazda_3.jpg

Pro koho jsou tréninky určené?

Trénink obsahuje

Škola smyku Brno
Škola smyku Brno
Škola smyku Brno
Škola smyku Brno

Jízda č.1  - probíhá na začátku tréninku na předem definované trase. Zaznamenáme všechny údaje – vzdálenost, spotřeba, čas a jízdní styl řidiče.

Teoretická část  na které jsou představené zásady EKO jízdy a zanalyzovaná data první jízdy.

Jízda č.2  - stejná trasa, aktivní aplikace naučených principů a následná analýza jízdy, porovnání spotřeby obou jízd.

Závěrečné vyhodnocení  s odevzdáním osvědčení o absolvování tréninku.

Významné úspory je možné dosáhnout jen při dlouhodobé vědomé aplikaci zásad EKO jízdy. Změna nenastane automaticky po jednorázovém tréninku. I proto doporučujeme zavést Komplexní systém vzdělávání.

1567682985_superdrive_eko_jazda_1.jpg

Co můžete očekávat?

POROVNÁNÍ TRÉNINKŮ

ČASTÉ DOTAZY

DALŠÍ TRÉNINKY

Našim partnerem pro školu bezpečné jízdy je Polygon Brno.

Škola smyku Brno
bottom of page